Aktualizované Európske a Svetové rekordy GPC

Na stránke federácie GPC boli aktualizované Európske a Svetové rekordy. Nájdete ich aj v priloženom linku. https://drive.google.com/drive/folders/0B5cMCA2voX7ubXRRUnhyNndTQ3M?resourcekey=0-oDsb7m1fvli63XpXRh0IkA

Pracujeme na aktualizácii Národných rekordov.