Bull-Strong Team Zemné príprava na prvé spoločné Majstrovstvá Slovenska a Maďarska 2013