GPC WORLD CHAMPIONSHIPS 2023 POSLEDNÁ ŠANCA SA PRIHLÁSIŤ!

Posledná šanca sa prihlásiť na Majstrovstvá Sveta federácie GPC v Maďarskom meste Kiskunfélegyháza. Všetci pretekári, ktorí majú záujem sútažiť sa musia prihlásiť a zaplatiť štartovné do 10.9.2023 (Nedeľa) po tomto termíne to nebude možné.

Slovenskí pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť MS GPC zašlú prihlášku na email: slovakpowerlifting@gmail.com, Email musí obsahovať: – meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia, disciplínu/disciplíny, v ktorej chce pretekať, vekovú,váhovú kategóriu a divíziu raw/eq. Taktiež treba uhradiť platbu na účet SLOVAK POWERLIFTING do 10.9.2023 a do poznámky uviesť meno pretekára.

názov účtu: SLOVAK POWERLIFTING č. účtu: SK2675000000004019602851 swift CEKOSKBX

 výška štartovného: – 85€ pre kategórie open/masters – 65€ pre kategórie teens/junior – 35€ každý ďalší štart