Limity

    • Minimálne limity majstrovstiev Slovenska v trojboji aj v tlaku na lavičke pre dorast, junior aj open muži 100% a masters 50% svojej váhy a pre všetky kategórie ženy 60% svojej váhy,a masters 30%

  • Minimálne limity pre medzinárodné súťaže posudzuje športová komisia (reprezentačný tréner a prezident federácie).

100%

svojej váhy


dorast, junior & open muži a masters 50%
60%

svojej váhy


ženy,masters 30%