Medzinárodný Vianočný Pohár – 3.12.2016.

VIP-SQUAT, BENCH PRESS, DEAD LIFT

Propozície :Propozície Terchová WPC 2016