Prezident Powerlifting WPC Slovakia tlačí rekordných 305 kg!