Spoločné vyhlásenie zástupcov federácií Slovak Powerlifting a AWPC-Slovakia


Nitra sa cez víkend, 09.12.2023 stala miestom stretnutia členov vedenia AWPC-Slovakia a zoskupenia Slovak Powerlifting.
Dôvodom bolo prerokovanie možnej spolupráce v rámci organizovania spoločných šampionátov – Majstrovstiev Slovenska.
Keďže všetkým zúčastneným išlo o to isté, o vytvorenie čo najlepších podmienok pre členov oboch subjektov, teda o pretekárov, diskusia bola relatívne krátka a dohoda uzavretá po pár desiatkach minút.

Preto Vás teraz môžeme informovať, že Slovenská amatérska federácia silového trojboja a Slovak Powerlifting uzavreli dohodu:

  • oba subjekty budú naďalej fungovať ako samostatné subjekty s vlastným vedením, členskou základňou a kalendárom súťaží, ktorý však bude od roku 2024 schvaľovaný po dohode oboch subjektov,
  • oba subjekty môžu a budú zastupovať na Slovensku svetovú federáciu (federácie), ktoré uznajú za vhodné,
  • oba subjekty pripravia vlastné podmienky registrácie svojich členov. Každý pretekár (člen) sa môže slobodne rozhodnúť, v ktorej federácii bude registrovaný. Členstvo v jednej nebude brániť pretekárovi, aby sa stal členom aj druhej federácie,
  • v roku 2024 sa aj napriek dohode kalendár AWPC-Slovakia už meniť nebude, a tak oba šampionáty budú pod hlavičkou AWPC-Slovakia a podľa pravidiel WUAP. Slovak Powerlifting národný šampionát v roku 2024 organizovať nebude. Následne v roku 2025 bude mať právo usporiadať šampionát Slovenska Slovak Powerlifting. Ak Slovak Powerlifting nestanoví do 31.12. 2024, termín a miesto konania Majstrovstiev Slovenska, môže AWPC-Slovakia zorganizovať Majstrovstvá Slovenska podľa vlastného uváženia. V nasledujúcich rokoch platí táto podmienka v opačnom garde.
  • každý jeden spoločný šampionát bude mať jasne stanovené pravidlá a to, že organizátor určí vopred, podľa akých pravidiel (ktorej svetovej federácie) bude organizovaný. Tieto pravidlá budú mať povinnosť akceptovať všetci súťažiaci,
  • účasť na spoločnom šampionáte v príslušnom kalendárnom roku bude pre každého pretekára, ktorý chce reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta povinná,
  • pre rok 2024 bude členom Slovak Powerlifting udelená výnimka pre účasť na WUAP šampionátoch, ak sa rozhodnú absolvovať nominačné preteky dňa 27.4.2024 na už zverejnenom „Společném mistrovství GPC ČR a SR v BP a Biceps Curl“ vo Vsetíne,
  • zároveň Slovak Powerlifting bude akceptovať ako nominačné preteky na šampionáty federácií (ktoré zastrešuje) podujatia WUAP – dňa 20.-21.04.2024 – Open Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu v Revúcej a dňa 02.-04. 05. 2024 – Open Majstrovstvá SR v silovom trojboji v Prešove.

Pripravujeme kompletné znenie dohody, prosíme preto o trpezlivosť.
Pripravujeme taktiež podmienky registrácie. Tu Vás môžeme vopred ubezpečiť, že bude naďalej platiť to, že pretekár sa sám rozhodne, kde bude registrovaný. Účasť na vrcholných šampionátoch bude ale 100% podmienená registráciou vo federácii, v ktorej sa pretekár chce zúčastniť napríklad Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta. Pretekár tak môže štartovať na šampionátoch naprieč viacerými federáciami, umožní mu to však len registrácia v oboch subjektoch, tak ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.
Veríme, že sa po rokoch opäť všetci stretneme na jednom súťažnom pódiu, budeme bojovať o jeden titul Majstra Slovenska a stále sa budeme môcť rozhodovať, ako si svoju sezónu naplánujeme, kde a kedy budeme svoju krajinu reprezentovať ….. ale hlavne – budeme sa všetci venovať jednej a tej istej veci – powerliftingu!

Ďakujeme za pozornosť! Dohoda bude zverejnená v priebehu týždňa aj na našej web stránke!

Peter Mihály, prezident Slovak Powerlifting