WPC WORLD CHAMPIONSHIPS MANCHESTER UK, POSLEDNÁ ŠANCA SA PRIHLÁSIŤ!

Posledná šanca sa prihlásiť na Majstrovstvá Sveta federácie WPC, ktoré sa konajú v Manchesteri. Prihlášku treba zaslať do 15.9.2023

Slovenskí pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť MS WPC zašlú prihlášku na email: slovakpowerlifting@gmail.com Email musí obsahovať: – meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia, disciplínu/disciplíny, v ktorej chce pretekať, vekovú,váhovú kategóriu a divíziu raw/eq Taktiež treba uhradiť platbu na účet SLOVAK POWERLIFTING do 15.9.2023, do poznámky uviesť meno pretekára.názov účtu: SLOVAK POWERLIFTINGč. účtu: SK2675000000004019602851swift CEKOSKBX výška štartovného:–100€ všetky kategórie– 47€ každý ďalší štart